تبلیغات
طرفداران EMIN3M - ترجمه متن اهنگ Love the way you lie
EMIN3M is the best raper..

ترجمه متن اهنگ Love the way you lie

جمعه 18 شهریور 1390 01:54 ق.ظ

نویسنده : Ali_NeRo
ارسال شده در: ترجمه متن اهنگ های EMINEM ،

خواننده
: Eminem Ft. Rihanna
آهنگ: Love The Way You Lie

Rihanna:

Just gonna stand there
فقط اونجا می مونی
 
And watch me burn
و سوختن منو میبینی

But that's alright

ولی این خیلی خوبه
Because I like
چون من دوست دارم

The way it hurts

آزارم بدی

Just gonna stand there

فقط اونجا می مونی

And hear me cry

و صدای گریه منو می شنوی

But that's alright

ولی این خیلی خوبه

Because I love

چون من عاشق

The way you lie

طرز دروغ گفتنت هستم

I love the way you lie

من عاشق طرز دروغ گفتنت هستم

Eminem:

I can't tell you what it really is

نمی تونم، واقعآ بهت بگم این چیه؟

I can only tell you what it feels like
فقط بهت میگم این احساس شبیه چیه

And right now there's a steel knife

و دقیقآ حالا چاقوی فولادی

In my windpipe

توی گلومه

I can't breathe

نمی تونم نفس بکشم

But I still fight

اما بازم می جنگم

While I can fight

در حالیکه می تونم بجنگم

As long as the wrong feels right

تا وقتی که احساس بدی به من دست داد 

It's like I'm in flight

انگار در حال پروازم

High of a love

به بلندی یک عشق

Drunk from the hate

مست نفرتم

It's like I'm huffing paint

انگار که نقاشی می کشم

And I love it the more that I suffer

و من عاشق اینم، بیشتر از اینکه درد بکشم

I suffocate

خفه میشدم

And right before im about to drown

و دقیقآ قبل از خفه شدنم

She resuscitates me

او به من نفس داد

She fucking hates me

لعنتی از من نفرت داشت

And I love it

و من اونو دوست داشتم

Wait

صبر کن

Where you going

کجا میری؟

I'm leaving you

منم که تو رو ترک می کنم

No you ain't

نه تو نیستی

Come back

برگرد


We're running right back

الان ما توی برگشت به گذشته ایم

Here we go again

دوباره میریم اینجا

It's so insane

خیلی احمقانه ست

Cause when it's going good

چون وقتی همه چیز خوب پیش میره

It's going great

همه چیز عالیه

I'm Superman

من یه سوپرمنم

With the wind in his bag

با بادی توی کیفش

She's Lois Lane

اون لویز لینه

But when it's bad

ولی وقتی همه چیز بده

It's awful

مزخرفه

I feel so ashamed

احساس شرمندگی زیادی می کنم

I snap

با طعنه گفتم

Who's that dude

اون خوش تیپ کیه؟

I don't even know his name

حتی اسمشو نمی دونم

I laid hands on her

دستامو دراز کردم به سمت اون دختر

I'll never stoop so low again

هیچوقت دوباره اینقدر پایین نمیرم

I guess I don't know my own strength

حدس می زنم نیرومو نشناختم

Rihanna:

Just gonna stand there

فقط اونجا می مونی

And watch me burn

و سوختن منو میبینی

But that's alright

ولی این خیلی خوبه

Because I like

چون من دوست دارم

The way it hurts

آزارم بدی

Just gonna stand there

فقط اونجا می مونی

And hear me cry

و صدای گریه منو می شنوی

But that's alright

ولی این خیلی خوبه

Because I love

چون من عاشق

The way you lie

طرز دروغ گفتنت هستم

I love the way you lie

من عاشق طرز دروغ گفتنت هستم

I love the way you lie

من عاشق طرز دروغ گفتنت هستم

Eminem:


You ever love somebody so much

تا حالا کسی رو خیلی دوست داشتی؟

You can barely breathe

آسون نمی تونی نفس بکشی

When you're with them

وقتی که با همین

You meet

تو رو میبینه

And neither one of you

و هیچکدومتون

Even know what hit 'em

حتی نمیدونید چی به اون زده

Got that warm fuzzy feeling

احساس مور مور شدن می کنم

Yeah them chills

آره خنکه

Used to get 'em

بهش عادت دارم

Now you're getting fucking sick

حالا دچار اون مریضیه لعنتی میشی

Of looking at 'em

از نگاه کردن به اونا

You swore you've never hit 'em

قسم می خورید هیچوقت به اونا صدمه نزدید

Never do nothing to hurt 'em

هیچوقت کاری نکردید که اونا آزرده بشن

Now you're in each other's face

حالا به صورت دیگه ای 

Spewing venom

کینه ات رو خالی می کنی

And these words

و این کلمات

When you spit 'em

وقتی به صورت اونا تف میندازی

You push

هل میدی

Pull each other's hair

موهای همو می کشید

Scratch, claw, bit 'em

به اونا چنگ میزنی و کتکشون میزنی

T
hrow 'em down
اونا رو به زمین می زنی

Pin 'em

اونا رو می بندی

So lost in the moments

بنابراین الان رو فراموش می کنی

When you're in 'em

وقتی با اونا هستی

It's the rage that took over

دچار خشم شدی

It controls you both

هر دوتون رو کنترل می کنه

So they say it's best

پس اونا میگن عالیه

To go your separate ways

برای همینه که راهتون از هم جدا میشه

Guess that they don't know ya

حدس می زنم که اونا تو را نمی شناسن

Cause today

چون امروز

That was yesterday

همون دیروزه

Yesterday is over

دیروز گذشته

It's a different day

یک روز دیگست

Sound like broken records

صدایی شبیه شکستن ضبط ها

Playin' over

از جای دیگه میاد

But you promised her

ولی تو به اون دختر قول میدی

Next time you'll show restraint

که بار بعدی خود داریتو نشون میدی

You don't get another chance

شانس دیگه ای نداری

Life is no Nintendo game

زندگی بازی ناینتندو نیست

But you lied again

ولی دوباره دروغ میگی

Now you get to watch her leave

حالا ترک کردن اونو میبینی

Out the window

بیرون پنجره

Guess that's why they call it window pane

حدس میزنی چرا به اون شیشه میگن پنجره

Rihanna:

Just gonna stand there

فقط اونجا می مونی

And watch me burn

و سوختن منو میبینی

But that's alright

ولی این خیلی خوبه

Because I like

چون من دوست دارم

The way it hurts

آزارم بدی

Just gonna stand there

فقط اونجا می مونی

And hear me cry

و صدای گریه منو می شنوی

But that's alright

ولی این خیلی خوبه

Because I love

چون من عاشق

The way you lie

طرز دروغ گفتنت هستم

I love the way you lie

من عاشق طرز دروغ گفتنت هستم

I love the way you lie

من عاشق طرز دروغ گفتنت هستم

Eminem:

Now I know we said things

حالا می دونم چرا اینا رو میگن

Did things

این کارا رو انجام میدن

That we didn't mean

که ما معنیه اونو نمی دونیم

And we fall back

و عقب نشینی می کنیم

Into the same patterns

با همون خصوصیات

Same routine

همون عادت

But your temper's just as bad

ولی خشم تو دقیقآ بده

As mine is

همونطور که مال من بده

You're the same as me

تو مثل منی

But when it comes to love

ولی وقتی عاشق میشی

You're just as blinded

کور میشی

Baby please come back

عزیزم لطفآ برگرد

It wasn't you

این تو نبودی

Baby it was me

عزیزم این من بودم

Maybe our relationship

ممکن ارتباطمون

Isn't as crazy as it seems

به این دیوونگی که به نظر می رسه نباشه

Maybe that's what happens

ممکنه چنین چیزی اتفاق افتاده باشه

When a tornado meets a volcano

وقتی که طوفان با آتشفشان برخود می کنه

All I know is

همه ی چیزی که می دونم اینه

I love you too much

من خیلی تو رو دوست دارم

To walk away though

برای نجات پیدا کردن در حالیکه

Come inside

توی دلم پا میذاری

Pick up your bags off the sidewalk

کیفت رو از روی پیاده رو بردار

Don't you hear sincerity

صداقت نمی بینی؟

In my voice when I talk

تو صدای من وقتی حرف می زنم

Told you this is my fault

به تو میگم مقصر منم

Look me in the eyeball

خودم رو تو چشمات می بینم

Next time I'm pissed

دفعه بعد که عصبانی شدم

I'll aim my fist

مشتم رو میزنم

At the dry wall

به یه دیواره محکم

Next time
بار بعدی

There will be no next time

بار بعدی وجود نداره

I apologize

من معذرت می خوام

Even though I know it's lies

وقتی بهش فکر کردم می دونم دروغه

I'm tired of the games

از این بازیا خسته شدم

I just want her back

من فقط می خوام اون برگرده

I know I'm a liar

میدونم دروغگو هستم

If she ever tries to fucking leave again

اگه اون لعنتی سعی کنه دوباره منو ترک کنه

I'mma tie her to the bed

اونو به تخت می بندم

And set the house on fire

و خونه رو آتش می زنم

Rihanna:

Just gonna stand there

فقط اونجا می مونی

And watch me burn

و سوختن منو میبینی

But that's alright

ولی این خیلی خوبه

Because I like

چون من دوست دارم

The way it hurts

آزارم بدی

Just gonna stand there

فقط اونجا می مونی

And hear me cry

و صدای گریه منو می شنوی

But that's alright

ولی این خیلی خوبه

Because I love

چون من عاشق

The way you lie

طرز دروغ گفتنت هستم

I love the way you lie

من عاشق طرز دروغ گفتنت هستم

I love the way you lie

من عاشق طرز دروغ گفتنت هستم

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -